https://thamtugioi.com

Giả cảnh sát trộm cắp xe ở Sài Gòn

Bản tin công ty dịch vụ thám tử tại Hà Nội - Sài Gòn - vào ngày 6/6/2019, cơ quan công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng tên là Trương Nguyễn Gia Bảo 40…